Högt blodtryck - vad kan du göra?

Högt blodtryck

Vad är förhöjt blodtryck?

Högt blodtryck, även kallat hypertoni, är en indikation på att hjärtat arbetar hårdare än vanligt, och att både hjärta och artärer är under större tryck. Detta kan leda till hjärtattack, stroke, njursvikt, ögonskador och ateroskleros. Om högt blodtryck inte behandlas måste hjärtat arbeta allt hårdare för att pumpa tillräckligt med blod och syre runt till kroppens organ och vävnader för att tillgodose deras behov.

Förhöjt blodtryck definieras hos en vuxen som ett blodtryck som är 140 mmHg eller högre i systoliskt tryck eller 90 mmHg eller högre vid diastoliskt tryck. Om systoliskt blodtryck ligger mellan 120 och 140 mmHg, är inte blodtrycket förhöjt, men det ligger i gråzonen. Normalt blodtryck är 120/80.

Gravida har vanligtvis lite för högt blodtryck på grund av det extra arbete kroppen har under graviditeten. Om du är gravid med högt blodtryck, kontakta hälsovården för att kontrollera både blodtryck och hälsa.

Du kan mäta ditt blodtryck med hjälp av en blodtrycksmätare - se här.

Vad är lätt förhöjt blodtryck?

Lätt förhöjt blodtryck är mellan 140/90 och 160/90 och kallas också moderat högt blodtryck. I dessa fall kommer din läkare att se över hela din livsstil. Om du har en låg riskprofil kan det vara möjligt att sänka blodtrycket genom enkla livsstilsförändringar och medicinering kommer inte att vara nödvändigt. Din läkare kommer att följa upp effekterna av dina förändringar i upp till ett år innan andra åtgärder vidtas, som t.ex. medicinering.

Vad är gränsvärdena för normalt och högt blodtryck?

 • Normalt blodtryck är under 140/90 mmHg. Om du har diabetes bör du dock ha ett blodtryck under 135/85.
 • Lätt eller måttligt förhöjt blodtryck är mellan 140/90 och 160/100. Behandling med medicin kan övervägas om personen har andra riskfaktorer.
 • Tydligt förhöjt blodtryck är över 160/100. I den situationen kommer behandlingen med medicin vanligtvis att övervägas.
 • Högt blodtryck kan exempelvis vara höjning av endast det systoliska trycket. 170/70 mmHG. Ökning av endast det diastoliska trycket, t. ex. 130/104 mmHg, eller ökning av båda t.ex. 170/110.

Läs om för lågt blodtryck här

Blodtryckstabell

Varför är högt blodtryck skadligt?

När hjärtat tvingas att arbeta hårdare under lång tid tenderar det att växa. Ett något förstorat hjärta kan fungera helt tillfredsställande, men ett hjärta som är mycket förstorat har svårt att uppfylla de nödvändiga kraven.

Artärer och arterioler lider också av effekten av högt blodtryck. När tiden går, bildas ärrvävnad som blir hård och mindre elastisk. Detta kan uppstå när människor åldras, men förhöjt blodtryck accelererar denna utveckling, förmodligen för att hypertension accelererar ateroskleros.

Arteriell skada är ohälsosam eftersom hårda och smala artärer inte har förmåga att leverera nödvändiga mängder blod till kroppens organ. Och om kroppens organ inte får tillräckligt med syre

och näringsämnen, kan de inte fungera som de ska. Det finns också en risk för att blodpropp bildas i en artär som är avsmalnad på grund av ateroskleros, varvid en del av kroppen inte får tillräckligt med blod. Hjärta, hjärna och njurar är särskilt sårbara för att skadas av högt blodtryck.

Orsaker till högt blodtryck

Det är bara i ca 5 procent av fallen som läkare kan ge en tydlig diagnos varför ditt blodtryck är högt. Detta kallas essentiell eller primär hypertoni. Essentiell hypertoni är verkligen en vilseledande term. Det är en gammal term som härstammar från den tid då det var bra att ha högt blodtryck. Idag vet vi bättre. I de 5 procent av fallen där läkaren finner en lämplig orsak till högt blodtryck kallas det sekundär hypertoni.

Det finns flera saker som kan spela in, bland annat arv och genetiska förhållanden spelar en viktig roll. Övriga huvudorsaker i samband med högt blodtryck kan vara:

 • fetma
 • diabetes
 • för lite fysisk aktivitet
 • hög alkoholkonsumtion
 • högt saltkonsumtion
 • hög ålder

Förhöjt blodtryck på grund av stress

Om du har problem med stress är det också en hög riskfaktor. Det är skillnad mellan att lida av stress och ha mycket att göra. Högt tempo är inte problemet, men om du är stressad under en längre tid och har problem med att klara din vardag, då är du i riskzonen.

Om du lider av stress bör du kontrollera ditt blodtryck. Det är viktigt att följa ordinationen om blodtrycket är förhöjt.

Hur påverkar övervikt högt blodtryck?

Studier har visat att blodtrycksförändringar påverkas av kroppsvikt, förändringar av kroppsvikt över en längre tid samt hudtjocklek. Med andra ord är dessa faktorer förenade med en ökning och utveckling av högt blodtryck. Således är det inte ovanligt för personer som är överviktiga att ha ett högt/normalt till måttligt/högt blodtryck.

Fysisk inaktivitet är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Dessutom är en stillasittande eller inaktiv livsstil ofta orsaken till fetma, en riskfaktor som finns både hos högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom. Regelbunden motion hjälper till att kontrollera vikten och sänka blodtrycket. Man bör inte vara rädd för att vara fysiskt aktiv - motion bör definitivt vara en del av dagsprogrammet. Förutom att bidra till en minskad risk för hjärtinfarkt kan träning också bidra till viktminskning eller att behålla en sund vikt.

Statistiken visar att många människor som har högt blodtryck också är överviktiga. Om du är överviktig eller har gått upp i vikt under lång tid, bör du minska ner på kalorier för att gå ner. Kostrådgivare kan ordinera ett individuellt anpassat program.

Det är viktigt att följa kostråden, och om det behövs, rekommendationer för att minska sin alkoholkonsumtion. Alkohol innehåller ett stort antal tomma kalorier, så om du vill gå ner i vikt, undvik alkoholhaltiga drycker. Ofta när en person går ner i vikt minskar blodtrycket.

Hur påverkar salt och natrium högt blodtryck?

De flesta av oss konsumerar mer salt (natrium) än kroppens behov. Hög natriumförbrukning ökar blodtrycket hos vissa och det leder därmed till högt blodtryck. Personer som har fått diagnosen högt blodtryck blir ofta rekommenderade en saltfattig kost.

Genom att minska natrium- eller saltförbrukning reduceras blodtrycket hos vissa. Om du ordinerats en diet med minskat saltinnehåll innebär det att du bör undvika salta livsmedel och minska mängden salt i matlagning och vid bordet.

Vit rock-syndrom

Vit rock-syndrom är ett tecken på att blodtrycket stiger före eller under mätning. Bara tanken på eller rädslan för, att något ska vara fel, kan orsaka stress och spänning och som ett resultat ökar blodtrycket. Vårdpersonalen är väl medveten om detta och därför mäter de blodtrycket efter vila och kanske upprepat för att mätningen ska bli rätt. Om du själv mäter ditt blodtryck kan detta syndrom också inträffa och du kan också göra flera mätningar.

Symtom på högt blodtryck

Ca 1/5 av befolkningen har högt blodtryck. Den största ökningen är i gruppen 65+.

Symtomen på högt blodtryck är:

 • huvudvärk
 • yrsel
 • trötthet
 • onormal andfåddhet
 • näsblod
 • känselstörningar
 • förvirring

Det enda sättet att upptäcka högt blodtryck är att få det mätt. Du kan göra det på Vårdcentralen eller du kan använda en blodtrycksmätare och göra det hemma själv.

Hur känns det?

Förhöjt blodtryck kan vara svårt att märka. De symptom som du kanske märker gäller inte alltid för andra. Ändå kan dina organ känna av det och skadas. 

När ska man söka läkarvård?

Du bör konsultera läkare om du efter flera mätningar finner att ditt blodtryck är högre än gränsvärdena. Om du är gravid och har högt blodtryck - till exempel i ett hemtest - Sök alltid läkare eftersom du riskerar komplikationer.

Komplikationer vid högt blodtryck

Förhöjt blodtryck är ett allvarligt tillstånd eftersom det kan leda till livshotande komplikationer. Eftersom högt blodtryck innebär att hjärtat arbetar hårdare än det brukar, ökar också belastningen på resten av kroppen. Förhöjt blodtryck orsakar därför risk för ateroskleros och hjärt-, hjärn- och njurskador. Dessutom finns det också en högre risk att du kan få stroke, blodpropp i hjärtat, njursvikt och njurskada.

Din risk för att utveckla komplikationer vid högt blodtryck beror på din riskprofil i relation till hjärt-kärlsjukdom. Här tittar man på:

 • ålder
 • manligt kön
 • rökning
 • förhöjda kolesterolnivåer
 • förtjockning av hjärtmuskeln
 • diabetes
 • tidigare hjärt-kärlsjukdom
 • övervikt
 • lite eller ingen motion
 • njurskador, t.ex. äggviteämnen i urinen
 • skada på näthinnan

Behandling - Hur kan jag sänka blodtrycket?

Om du har hittat högt blodtryck finns det flera alternativ att sänka det till normala nivåer igen.

Vad kan jag göra själv?

Minska lite i vikt

Om du är överviktig kan du sänka ditt blodtryck genom att bara bli av med några kilon. Det är viktigt att du minskar på ett hälsosamt sätt. Det vill säga genom en blandning av hälsosam kost och motion. Håll reda på din utveckling med hjälp av en våg och en blodtrycksmätare.

Håll ett öga på vad du äter och dricker

Experter rekommenderar att du:

 • Avstår mat med hög fetthalt - särskilt mättat fett.
 • Äter mycket frukt och grönsaker.
 • Äter fullkornsprodukter och undvik halvfabrikat - särskilt de med högt innehåll av kolhydrater, socker, fett och salt.
 • Begränsar ditt alkoholintag. Även om små mängder alkohol har visat sig sänka blodtrycket, kan stora mängder ha exakt motsatt effekt. Följ därför den rekommenderade mängden.
 • Begränsar ditt intag av koffein eftersom det ofta ökar blodtrycket.

Rör på dig

Hälsosam kost hör ihop med motion. Du har större möjligheter att få bort extrakilon om tillsammans med hälsosam kost och ser till att röra på dig varje dag. Det rekommenderas att du rör dig i minst 30 minuter. Träning behöver inte bara vara löpning eller gym. En promenad, trädgårdsarbete, tvätta bilen, städa och liknande räknas alla som fysisk aktivitet. Tumregeln är att det ska vara aktiviteter där pulsen stiger. Så gå i snabb takt, simma några längder eller ta gräsklipparen och kör lite extra fort och du kommer snart se förbättringar i både vikt och blodtryck.

Minska på saltet

Salt är en av de största bovarna när det gäller högt blodtryck. De flesta män använder för närvarande dubbelt så mycket salt som det dagliga rekommenderade intaget. Genom att bara äta 3 gram mindre salt per dag begränsar du risken avsevärt. Om du gradvis sänker din dagliga mängd salt, upplever du sannolikt en mindre skillnad i smak.

Det enklaste sättet att slippa saltet är att laga sin egen mat. Bearbetade livsmedel brukar ha högt saltinnehåll, så genom att äta mindre av dessa minskar du automatiskt saltintaget. I stället för att använda extra salt i matlagningen, kan du använda flera andra kryddor för att ge din mat smak.

Kalium hjälper din kropp att bli av med salt. Genom att inkludera fler livsmedel som innehåller kalium hjälper du därför din kropp och ditt blodtryck. Försök att äta mer russin, bananer, tonfisk och mjölk.

Koppla av

Stress har ett dåligt inflytande på blodtrycket och det är därför en bra idé att koppla av mer och få mer vila i vardagen. Försök därför att lyssna på skön musik, meditera eller yoga. Några minuter med meditation varje dag har visat positiva resultat på hjärnans hälsa och kan ge dig mer ro i vardagen. Försök också sitta i solen när det är möjligt. Solljus släpper ut endorfiner i hjärnan och kan hjälpa till att sänka blodtrycket.

Det är ohälsosamt att vara stressad länge, så kom ihåg att prata med familj och vänner om du upplever att vardagslivet är för stressigt

Sluta röka

Att sluta röka är förmodligen något av det bästa du kan göra för ditt hjärta och hela din hälsa. Förutom att rökning är ohälsosamt, stiger blodtrycket varje gång du röker en cigarett. Så skippa cigaretter - och tobak - och sänk ditt blodtryck samt förläng ditt liv.

Om du behöver hjälp att sluta, finns det möjlighet att få det på flera ställen. Med24 har också ett brett utbud av rökavvänjningsprodukter som kan hjälpa dig.

Skaffa en egen blodtrycksmätare

Med din egen blodtrycksmätare kan du själv kontrollera ditt blodtryck när du behöver. Det kan hjälpa dig att följa ditt tryck, men det kan också hjälpa dig att lära känna din egen kropp. Att bli mer medveten om vad som orsakar högt blodtryck vardagslivet gör det lättare att lägga om livsstil.

Få fler tips om hur du kan sänk ditt blodtryck i vår artikel 10 goda råd mot högt blodtryck.

Läkemedel

Trots viktminskning, lägre saltförbrukning och andra livsstilsförändringar kanske inte blodtrycket sjunker så mycket som krävs. Om detta gäller dig, kommer du förmodligen att behöva läkemedel. Det finns ett antal olika mediciner som sänker blodtrycket. Vissa är vattendrivande och driver ut saltet och andra verkar avslappnande på blockerade blodkärl. Andra hindrar igen blodkärl från att dra ihop sig och krympa. Eftersom det ofta inte finns något botemedel mot högt blodtryck, är behandlingen vanligtvis livslång. Om behandlingen avbryts kan trycket öka igen.

Källor

hjerteforeningen.dk
netdoktor.dk 
netpatient.dk

Fri frakt över 499 kr

med DHL

14 dagars returrätt

14 dagars retur- och ångerrätt från den dag du mottager varan

Medlemsbonus

Du får bonus på dina köp hos oss

Kundservice

Kontakta oss på tfn: 08 - 403 001 90 eller på e-post: info@med24.se

Spara ännu mer på alla dina sunda inköp!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och motta exklusiva erbjudanden, kampanjer och experttips för en sundare livsstil.