1. ALLMÄNT

1.1 Denna policy avseende behandling av personuppgifter ( "Personuppgiftspolicy") beskriver hur Med24.se Ltd. ( "Med24.se", "oss", "vår", "vi") samlar in och bearbetar upplysningar om dig.

1.2. Personuppgiftspolicyn gäller personlig information som du lämnar till oss eller som vi samlar in via vår hemsida, www.med24.se ( ”Hemsidan").

1.3. Med24.se är dataansvarig för din personliga information. Alla förfrågningar till Med24.se kan ske via kontaktupplysningar som anges under punkt 7.

2. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN, FÖR VILKET ÄNDAMÅL OCH DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN

2.1. När du besöker Hemsidan, samlar vi automatiskt in information om dig och din användning av hemsidan, till exempel vilken typ av webbläsare du använder, vilka ord du använder på webbplatsen, din IP-adress, inklusive din nätverksplats samt information om din dator.

2.1.1. Syftet är att optimera användarupplevelsen och hemsidans funktion och genomföra riktad marknadsföring, inklusive retargeting via Facebook och Google. Denna behandling av information är nödvändig för att ta tillvara våra intressen för att förbättra hemsidan och ge dig relevanta erbjudanden.

2.1.2. Rättslig grund för behandlingen är EU’s Personuppgiftsförordning, art 6, st1, f

2.2. När du köper en produkt eller kommunicerar med oss på hemsidan samlar vi in de upplysningar du lämnar, såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningssätt, information om vilka produkter du köper och ev. har returnerat, leveransönskemål och information om IP-adressen från vilken beställning görs.

2.2.1. Syftet är att vi kan leverera de produkter som du har beställt och uppfylla vårt avtal med dig, inklusive att hantera dina rättigheter att returnera och reklamera. Upplysningar om dina köp kan också behandlas för att uppfylla lagkrav, inklusive redovisning och bokföring. IP-adressen samlas in för att skydda vårt intresse och för att förhindra bedrägerier.

2.2.2. Rättslig grund för behandlingen är EU’s Personuppgiftsförordning, art 6, st1, b,c, f

2.3. När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller medlemsklubb (som medlem mottar du vårt nyhetsbrev), ombeds du att upplysa oss om namn, adress, e-postadress, kön, intressen, etc. Förutom namn, adress och e-postadress väljer du själv vilken information du vill lämna.

2.3.1. Syftet är att administrera ditt medlemskap och ge dig de fördelar och erbjudanden som är förknippade med medlemskapet i kundklubben samt att tillvarata våra intressen i syfte att skicka nyhetsbrev och ge riktad marknadsföring.

2.3.2. Rättslig grund för behandlingen är EU’s Personuppgiftsförordning, art 6, st1,f, b, f.

3. MOTTAGARE AV PERSONLIG INFORMATION

3.1. Information om ditt namn, adress, e-post, telefonnummer och beställningsnummer samt specifika leveransförfrågningar lämnas till PostNord eller en aktör som hanterar leveransen av dina varor. För inköp av varor som inte är lagerförda kan nämnda information lämnas till tillverkaren eller säljaren av den berörda produkten, som i så fall ansvarar för leveransen. 

3.2. Information kan lämnas till externa samarbetspartners som behandlar informationen å våra vägnar. Vi använder externa samarbetspartners för bland annat teknisk drift och förbättringar av hemsidan, nyhetsbrev, riktad marknadsföring, hit hör retargeting, samt din recension av vårt företag och produkter. Dessa företag är databehandlare och agerar enligt våra instruktioner och processdata för vilka vi är dataansvariga. Databehandlare får inte använda informationen i något annat syfte än att uppfylla avtalet med oss och behandla uppgifterna konfidentiellt. Vi har ingått skriftliga databehandlingsavtal med alla databehandlingsföretag som hanterar personuppgifter å våra vägnar.

3.3. Två av dessa databehandlare, Google Analytics v / Google LLC och Facebook Inc. är etablerade i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av information till USA är säkrade genom databehandlarnas certifiering inom EU-USA. Privacy Shield, jfr. EU Persondataförordningen art. 45.

3.3.1. En kopia av Google LLC’s certifiering finns här: https://www.privacyshield.gov/ participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.3.2. En kopia av Facebook Inc.s certifiering finns här: https://www.privacyshield.gov/ participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

4. DINA RÄTTIGHETER

4.1. För att du ska veta hur din personliga information behandlas, informerar vi som dataansvariga dig om dina rättigheter.

4.2. Insynsrätt

4.2.1. Du har när som helst rätt att begära information om bland annat vilka upplysningar vi har registrerat om dig, syftet med registreringen, vilka kategorier av personuppgifter och vilka mottagare av information det kan finnas. Det kan vara såväl information, som varifrån informationen är hämtad.

4.2.2. Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter som vi behandlar. Om du vill ha en kopia av din personliga information, skicka en skriftlig förfrågan till info@med24.se Du kan bli ombedd att bevisa att du är den du utger dig för att vara.

4.3.Rätt till ändringar

4.3.1. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade av oss. Om du upptäcker att felaktig information registrerats om dig, uppmanas du att kontakta oss skriftligen så att informationen kan rättas till.

4.3.2. Information som vi samlat in när du registrerat dig i vår medlemsklubb kan du korrigera via inloggning på din användarprofil.

4.4. Rätt till radering

4.4.1. I vissa fall har du rätt att få hela eller delar av dina personliga upplysningar borttagna, till exempel om du återkallar ditt samtycke, och vi inte har någon rättslig grund för att fortsätta behandlingen. I de fall ytterligare undersökning av din information krävs, till exempel för att göra

det möjligt för oss att uppfylla våra juridiska skyldigheter eller rättsliga anspråk, göra gällande eller försvaras, är vi inte skyldiga att ta bort dina personuppgifter.

4.5. Rätten att få begränsad lagring

4.5.1. Du har i vissa fall rätt att få begränsad behandling av dina personuppgifter till att endast gälla lagring, till exempel om du anser att informationen vi behandlar om dig inte är korrekt.

4.6. Rätten till dataöverförbarhet

4.6.1. Du har i vissa fall rätt att få personuppgifter som du har uppgett till oss, levererade i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format samt rätt att överföra denna information till en annan dataansvarig.

4.7. Rätten till invändning

4.7.1. Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring, bland annat profilering genomförd i syfte att rikta vår direkta marknadsföring.

4.7.2. Du har också rätt att när som helst av skäl som rör din personliga situation, att invända mot behandlingen av dina personuppgifter som vi bygger på våra legitima intressen jfr. punkt. 2.1 och 2.3.

4.8. Rätten att återkalla samtycke

4.8.1. Du har rätt att när som helst dra tillbaka det samtycke du har gett oss för en viss behandling av personuppgifter, bland annat profilering som gjorts av dig som medlem i kundklubben. Om du vill återkalla ditt samtycke, kontakta oss på info@med24.se.

4.9. Rätten att överklaga

4.9.1. Du har rätt att när som helst inge ett klagomål till Datainspektionen, Box 8114 , 104 20 Stockholm, för vår behandling av dina personuppgifter. Klagomål kan bland annat göras genom e-post datainspektionen@datainspektionen.se eller telefon 08-657 61 00

5. RADERING AV PERSONUPPGIFTER

5.1. Information som samlats in om din användning av hemsidan, jfr. punkt. 2.1. raderas senast när du inte har använt dig av hemsidan på 5 år.

5.2. Information som samlats in i samband med din registrering av vårt nyhetsbrev raderas när ditt medgivande till nyhetsbrev återkallas eller om vi inte har annan grund för databehandling.

5.3. Information som samlats in i samband med köp du har slutfört på hemsidan jfr. punkt. 2.2 kommer i princip att raderas fem år efter utgången av det kalenderår under vilket du gjort ditt köp. Information kan lagras under lång tid om vi har ett legitimt behov av längre förvaring, till exempel om det är nödvändigt för att fastslå rättsliga anspråk, göra gällande eller försvara, eller om lagring är nödvändigt för oss, för att möta lagkrav. Materialet förvaras i 5 år till slutet av ett budgetår för att uppfylla lagkrav.

5.4. Information som samlas in av oss i samband med din registrering för och under ditt medlemskap i vår kundklubb jfr. punkt. 2.3, kommer vi automatiskt att ta bort: a) om du inte har loggat in på din användarprofil under fem år, b) om du inaktiverar (upphäver) ditt medlemskap i vår kundklubb och inte återaktiverar det inom de närmaste fem åren, eller c) om du väljer att gå ur vår kundklubb.

6. SÄKERHET

6.1. Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller försämring och mot obehörigt röjande eller missbruk.

6.2. Endast anställda som har ett reellt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att utföra sitt arbete, har tillgång till dessa.

7. ANVÄNDNING AV COOKIES

En cookie är en liten datafil som vi lagrar på din dator för att hålla reda på vad som händer under ditt besök och för att känna igen datorn. En cookie är inte ett program och innehåller inte virus. Cookies krävs för att hemsidan ska fungera. Cookies hjälper oss också att få en överblick över ditt besök på hemsidan så att vi kontinuerligt kan optimera och rikta hemsidan för dina behov och intressen. Till exempel kan cookies komma ihåg vad du har lagt i kundvagnen, om du tidigare har besökt hemsidan, om du varit inloggad och vilket språk och valuta du vill ha. Du kan läsa mer om vår användning av cookies här

8. KONTAKTUPPLYSNINGAR

8.1. Med24.se Ltd är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlats in via hemsidan.

8.2. Om du har frågor eller anmärkningar om denna sekretesspolicy eller vill utnyttja någon av dina rättigheter som beskrivs i avsnitt 4, vänligen kontakta:

Med24.dk ApS
Løkkensholmsvej 6
9480 Løkken
Tfn:  08 - 403 001 90 
E-post: info@med24.se

9. ÄNDRINGAR AV PERSONUPPGIFTER

9.1. Om vi gör ändringar i sekretesspolicyn, kommer du att informeras om detta vid nästa besök på hemsidan.

9.2. Om du registrerat dig för vårt nyhetsbrev eller medlemsklubb, kommer du att informeras om förändringar i policyn genom att information skickas till din e-postadress.

Personuppgiftspolicy uppdaterad maj 2018

Fri frakt över 499 kr

med DHL

30 dagars returrätt

30 dagars retur- och ångerrätt från den dag du mottager varan

Medlemsbonus

Du får bonus på dina köp hos oss

Kundservice

Kontakta oss på tfn: 08 - 403 001 90 eller på e-post: info@med24.se

Spara ännu mer på alla dina sunda inköp!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och motta exklusiva erbjudanden, kampanjer och experttips för en sundare livsstil.