Munskydd och masker - CE-märkta och godkända

De munskydd vi säljer är av typen kirurgiska munskydd typ 1 och typ 2 samt FFP 2-masker. Du kan använda munskydd både för att skydda andra från smitta, precis som att du kan använda det för att skydda dig själv. Det är viktigt att du använder munskyddet korrekt och lär dig hur du på ett säkert sätt tar av och på det. Vi säljer endast godkända munskydd och masker, de uppfyller samtliga krav som ställs i samband med flyg, vistelser på flygplatser och i andra situationer där myndigheterna rekommenderar användning av munskydd. Kirurgiska munskydd kallas också medicinska munskydd. Det är alltså detsamma och det är denna typ som rekommenderas av WHO och Socialstyrelsen i samband med Covid-19.

Hur fungerar ett munskydd? | Hur använder man ett munskydd korrekt

5 Produkt(er)

Hur fungerar ett munskydd eller en mask?

Medicinska engångsmasker och munskydd, som räknas som medicinska munskydd. Det är effektiva masker med 3 lager som filtrerar bakterier och partiklar med mer än 99% effektivitet. Munskyddet har praktiska resårband på var sida som används för att fästa masken runt öronen, så att du inte behöver knyta stramt runt huvud och hals. Masken är tillverkad på ett sådant sätt att den ska vara så behaglig som möjligt och skydda effektivt mot infektion. Du kan därför använda munskyddet under flera timmar i sträck, och det låga andningsmotståndet i skyddet gör det lättare att andas - även under längre perioder.

Ett munskydd avsett för bakterie- och partikelfiltrering är inte avsett att skydda mot kraftigt vätskestänk, så du ska byta till ett nytt munskydd om skyddet blir blött eller fuktigt så att du återigen får optimal effekt. Kassera det använda skyddet i en förseglad behållare och tvätta eller desinficera händerna noggrant innan du tar på det nya munskyddet.


Är munskydd och masker säkra att använda?

Som utgångspunkt kan ett munskydd säkerställa att ett filter skapas mellan mun, näsa och resten av världen, där bakterier och små partiklar inte kan passera igenom. Detta innebär att du som bärare av virus eller bakterier har en mycket lägre risk att smitta omgivningen, eftersom de flesta smittoämnen kommer att fångas upp av munskyddet.

Om ett munskydd används korrekt kan det skydda både mot patogena bakterier som kan orsaka infektioner, virusx som kan orsaka en mängd olika sjukdomar såsom influensa samt mot små, fina partiklar som kan samlas i lungorna och skada hälsan. Ett munskydd eller ansiktsmask kan dock aldrig garantera 100% skydd mot infektion.


Vilka olika typer av munskydd och masker finns?

Medicinska masker och munskydd finns i olika typer och klassificeringar. Generellt är det två huvudkategorier - kirurgiska masker och andningsskydd. Och dessa i sin tur är indelade i följande typer av masker:

Typ I ansiktsmask (kirurgisk mask)
Typ II ansiktsmask (kirurgisk mask) 
FFP2 ansiktsmask (andningsskydd) 
FFP3 ansiktsmask (andningsskydd) 
N95 ansiktsmask (andningsskydd) 

Nedan beskrivs de olika typerna, även i förhållande till deras effekt mot Covid-19. Dock saknas det fortfarande studier inom området för att slutligen kunna fastslå effekten hos de olika typerna.

Kirurgiska masker - Typ I, Typ II och Typ IIR

Kirurgiska masker av typ I och typ II är medicinska masker vars uppgift är att skydda bäraren från droppar och stänk utifrån samt begränsa antalet partiklar, virus och bakterier från bäraren. Mas-kerna har dock en smittreducerande effekt både från och till bäraren (WHO anger att denna typ av

mask kan hjälpa till att förhindra att covid-19-smitta tas emot utifrån, men skydden är utvecklade och testade i förhållande till utandning.

Skillnaden mellan typ I och typ II består i bakteriefiltreringseffektiviteten. Typ I har en bakteriefiltre-ringskapacitet på > 95% medan kravet för typ II är > 98%.

Typ IIR-masken är densamma som typ 2, men till skillnad från den vanliga typ I och typ II testas den också för stänkbeständighet. I typ IIR har sålunda ett extra lager skyddsmaterial tillförts för att speciellt skydda mot vätskegenomträngning.

Denna typ av mask rekommenderas primärt för att minska risken från att infektera andra medan den inte är lika effektiv som t.ex. FFP2 och FFP3 för att skydda bäraren från utifrånkommande vi-rus.

Masker av både typ I och typ II är godkända för användning på flyg och flygplatser.

Andningsskydd - Masker av typen FFP2, FFP3 och N95

Denna typ av mask skyddar åt båda håll och har testats med avseende på deras förmåga att filtrera ut från och till den som bär masken. Således är masker av denna typ de masker som ger det högsta skyddet mot virus som Covid-19 och är de som rekommenderas i sjukvården när man arbetar med patienter med konstaterad Covid-19.

Skillnaden mellan FFP2-masker och FFP-masker består i deras filtreringsförmåga. FFP2 har en filtreringsgrad på > 94% medan FFP har en filtreringsgrad på > 99%. N95-masker har testats enligt amerikansk standard och har en något högre filtreringsgrad än FFP2-masker (> 95%).

Masker av denna typ är godkända för användning på flyg och flygplatser.


Köp endast CE-märkta och godkända munskydd och masker

Munskydd klassificeras som medicinsk utrustning och Läkemedelsverket ansvarar för godkännan-den etc. Importörer ska vara registrerade hos Läkemedelsverket och för att det ska vara godkända munskydd ska det finnas svensk bruksanvisning och vara korrekt märkta med CE-märket. Förutom CE-märkning krävs att munskydd och masker har en testrapport från ett registrerat organ, där pro-duktens bakteriefiltreringsförmåga och eventuella stänkbeständighet har testats. Vi säljer endast godkända munskydd som är CE-märkta och vi köper endast direkt från företag som är registrerade hos Läkemedelsverket.

Sterila och icke-sterila munskydd

Munskydd finns både som sterila och icke-sterila. Munskydd för allmänt bruk och skydd mot bakte-rier och virus är av icke-steril typ. DE sterila används bland annat till operationer där en 100% steril miljö krävs. Sterila munskydd kan kännas igen genom att de är CE-märkta med en fyrsiffrig kod, där icke-sterila munskydd "enbart" är CE-märkta.

Så använder du ett munskydd korrekt

För att säkerställa att din mask eller munskydd skyddar så bra som möjligt är det viktigt att du sätter på dem korrekt. Annars kan munskyddet bli en ny infektionskälla eftersom det kan kontamineras av virus eller bakterier.

Innan du tar i masken ska du desinficera händerna noggrant genom att tvätta händerna med vatten och tvål och/ eller handsprit så att du inte kontaminerar masken när du sätter på den eller vidrör den för första gången.


Så här sätter du på ditt munskydd

När du tar på dig masken bör du först se till att du vänder masken med rätt sida inåt när du tar fram den. Lokalisera sedan den flexibla metallremsan längs masken så att den passar ordentligt runt näsan. Metallremsan verkar som en näsklämma och säkerställer att det inte är något utrymme mellan näsa, hud och mun där luft kan passera. Tryck nu metallremsan runt näsan så att den följer formen på näsan och sitter tätt.

När näsklämman är ordentligt monterad, fäster du resåren runt öronen så att masken hålls på plats och inte glider från mun och näsområde.

Ta nu tag i maskens underkant och dra så att lagren vecklas ut och masken täcker både näsa, mun och haka. Om masken inte dras ut ordentligt kan andningen försvåras och andningsmotståndet i masken bli högre.

När ditt munskydd är ordentligt placerat över mun och näsa, ska du inte vidröra utsidan på munskyddet eftersom det kan finnas bakterier, virus eller små partiklar på det som kan vara en smittkälla. Om du ändå råkar vidröra masken ska du tvätta händerna med tvål och vatten eller desinficera med handsprit.


Hur kasserar man ett använt munskydd

Om munskyddet blir blött eller om du inte ska använda det längre, tar du bort det försiktigt utan att vidröra utsidan. Ta tag i resårbanden och dra masken bort från ansiktet så att du bara håller i banden. Placera nu den använda masken försiktigt i en förseglad behållare eller papperskorg utan att vidröra vare sig in- eller utsida av masken, se till att rengöra händerna noggrant med handsprit eller tvål och vatten innan du rör vid något annat.


Undvik infektion från bakterier och virus

Om du vill vara så säker som möjligt på att undvika bakterier och virus kan ett munskydd eller en ansiktmask vara en del av din hygien och ditt skydd. Du ska kombinera användningen av munskydd med noggrann handhygien samt hålla ordentligt avstånd till smittade personer - t.ex. dem med influensa.

För att kroppen ska få de bästa förutsättningar för att bekämpa en möjlig bakterie- eller virusinfektion är det viktigt att ha ett friskt och starkt immunförsvar Här kan du se alla våra kosttillskott i kategorin "Immunförsvar".

Gå til top

Fri frakt över 499 kr

med DHL

14 dagars returrätt

14 dagars retur- och ångerrätt från den dag du mottager varan

Medlemsbonus

Du får bonus på dina köp hos oss

Kundservice

Kontakta oss på tfn: 08 - 403 001 90 eller på e-post: info@med24.se

Spara ännu mer på alla dina sunda inköp!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och motta exklusiva erbjudanden, kampanjer och experttips för en sundare livsstil.