ProduktmärkningarAB-Agriculture Biologique

AB-Agriculture Biologique


Allergy Certified | Med24.dk

Allergy Certified

En värld - ett märke. Kontaktallergi är i kraftig ökning över hela världen. 

AllergyCertified är ett internationellt allergimärke, som certifierar kosmetiska produkter i över hela världen. AllergyCertifieds motto är: One world - one label.

Kriterierna är utarbetade av en toxikolog som kontrollerar alla ingredienserna och koncentrationer av varje produkt och säkerställer, att det är så milt och skonsamt för huden som möjligt.

Läs mer på www.allergycertified.com (engelsk)


Aloe Vera IASC

Aloe Vera IASC

International Aloe Science Council är en organisation som består av branschens ledande odlare, tillverkare och forskare. IASC ställer höga krav på sina medlemmar och ett nära samarbete med bl.a. certifiering av råvaror samt forskning om Aloe Verans berömda egenskaper. IASC symbolen garanterar dig en riktig Aloe Vera-produkt som fungerar.


Astma-Allergi Danmark

Astma-Allergi Danmark

Inga parfymer, sminkprodukter eller andra onödiga ingredienser, så att risken är så liten som möjligt att utveckla allergier. Alla ingredienser har noggrant riskbedömts i förhållande till allergi och hälsa. Den blå kransen handlar alltså om vad som är bäst för dig och din hälsa.


BCS ÖKO-GARANTIE

BCS ÖKO-GARANTIE

BCS ÖKO - GARANTIE GMBH är licensierad som ett privat kontrollerande organ efter den 11:e maj 1992, som genomför EU-förordningen om ekologisk produktion. Målet är att stötta seriösa ekologiska lantbruk! Kontroll och certifiering är nödvändigt för att skydda den seriösa producenten, företagaren och tillitsfulla konsumenter.     


BDIH

BDIH


Biologisk nedbrydelig

Biologiskt nedbrytbar

Märket visar att produktens emballage är biologiskt nedbrytbar och miljövänliga.


Bio Siegel

Bio Siegel


BPA fri

BPA fri

Bisfenol A (BPA) är ett organiskt ämne som finns bland annat i produktionen av polycarbonatplast. Vi exponeras främst för ämnet via kosten eftersom BPA kan vandra in i mat från behållare av polykarbonatplast. Barn äter och dricker mer i förhållande till sin vikt än vuxna och därför lagrar de relativt mer om ett livsmedel innehåller BPA. Låga doser av BPA har också i djurstudier funnits ha effekter på nervsystemet, beteende, förändrad utveckling av prostata, urinrör och eventuellt förstadium till cancer i prostatakörtel och bröstkörtel. Så det finns ingen tvekan om att BPA har hormonstörande effekter.


CE mærkning

CE märkning

CE-märket är en märkning som talar om att produkten lever upp till direktivens och standardernas krav. CE-märket är alltså inte ett kvalitetsmärke. Men kraven i lagen tar utgångspunkt i miljö och konsumenternas säkerhet och sundhet. Här är det viktigt att notera, att CE-märkning inte i alla tillfällen betyder, att produkten är blivit testad. För några produkter är det inte krav om prövning, medan det för andra produkter, ex farliga maskiner, är det krav om, att de ska prövas av en oavhängig – en tredjepart. Ett CE-märke betyder nödvändigtvis heller inte, att produkten är producerad inom EU/EFTA.


Cosmetique Bio

Cosmetique Bio

Cosmetique-BIO-märket garanterar att minst 95% av ingredienserna som går att få ekologiska är det. Minst 95% av ingredienserna ska vara naturliga. Syntetiska dofter är förbjudna. Naturliga parfymer är tillåtna. Cosmebio-logotypen är utvecklad av en grupp franska laboratorier, inklusive PHYT’s. Kriterierna är desamma som för Eco-cert märke. Certifiering och kontroll som utövas av Eco Cert och Qualité de France.


Cosmetique Eco

Cosmetique Eco

Cosme-bios Eco-märket är franskt och garanterar, att minst 50% av de ingredienserna, som finns i ekologisk variant är det. Minst 5% av den färdiga produkten (inkl. vatten) ska vara ekologisk. Min. 95% av ingredienserna ska vara av naturligt ursprung. Parabener och syntetisk parfum är förbjudet. Naturlig parfym är tillåten. Produkter med logon certifieras och kontrolleras av Eco Cert og Qualite de France.


CSE Certified Sustainable Economics

CSE Certified Sustainable Economics


Debio Øko

Debio Øko

Debio kontrollerar och godkänner ekologiska produktioner i Norge. De är garanti för de punkter, som är markerat med godkännelsemärket, produceras på ekologiskt sätt. Alla ekologiska livsmedel som produceras i Norge är godkända från Debio. Detta är en förutsättning för att kunna säga, att en produkt är ekologisk, och att använda Ø-märket i marknadsföringen..

Begreppet ekologiskt är skyddat, och alla, som producerar ekologiska livsmedel ska efterfölja reglerna om offentliga inköp, som finns på detta område (ekologi förordningar) .


Demeter mærket

Demeter märket

Demetermärket är ett märke, som sätts på livsmedel, som är producerade biodynamiskt och efter demeterprinciperna.

Biodynamiskt jordbruk är en detaljerad anvisning på, hur man som jordbrukare kan stärka det levande på alla områden inom jordbruk. Rent biologiskt är det artrikedom på alla områden som är en viktig faktor: val av grödor, arter, sädskifte, djurhållning, jordbehandlning och naturvård.


EcoCert

EcoCert

EcoCert-märket är ursprungligen en fransk ekologisk märkning men sedan 1991 har märket spridits internationellt. EcoCert-märket kan ses på produkter från hela världen, bland annat kosmetika, livsmedel och kläder. EcoCert-märket används både i ekologiska och naturliga produkter och fokuserar på rättvis handel och hållbarhet. Ecocert är en privat, fransk standardiseringsverksamhet som är certifierade för att inspektera och utfärda märket. Det framgår dock inte på Ecocerts hemsida vem som står bakom kriterierna.


EcoControl

EcoControl

EcoControl är certifiering av olika kosmetiska produkter, både naturkosmetika, delvis ekologisk kosmetika och helt ekologisk kosmetika.
EcoControl omfattar flera olika certifieringsorgan som håller koll på certifieringar som NATRUE, ASF, Natural Cosmetic Standard och Demeter. Dessutom certifierar EcoControl ingredienser och råvaror från ekologiska jordbruksprodukter som inte används som livsmedel eller foder.


EK sertifisering

EK Sertifisering


EU's økologimærke

EU's Ekologimärke

EU:s ekologimärke innebär att livsmedelstillverkare och odlare som fått märket har följt EU:s regler för ekologisk mat. Reglerna och logotypen är till för att hjälpa EU: s ekologiska bönder med deras vård av marken för att bevara den biologiska mångfalden och höga krav på djurskydd. Det är obligatoriskt att använda EU: s logotyp för ekologiska produkter som är märkta, förpackade och framställda i EU. Cirka 2% av all mat som köps av konsumenter i EU är certifierade som ekologiska, och cirka 200 000 gårdar i EU är certifierade som ekologiska producenter. Nationella ekologiska certifieringsmärken kan också användas tillsammans med EU-logotypen.


Fairtrade

Fairtrade

Fairtrade är ett internationellt märkningssystem som gör att bönder och plantagearbetare i Afrika, Asien och Syd- och Centralamerika betalas ett rättvisare pris för deras varor och produktion. När du köper produkter med Fairtrademärket hjälper du till att skapa en bättre framtid för både småbönder och plantagearbetare.

Läs mer på fairtrade.se där du bland annat kan hitta en översikt över fairtrade-märkta bönder och -arbetare samt läsa mer om de produkter och typer av varor som bär Fairtrade-märket.


Friend of the Sea

Friend of the Sea


Fuldkorn

Fullkorn

Fullkornslogotypen är logotypen som gör det enkelt att välja fullkornsprodukter. Fullkornslogotypen garanterar dig en produkt med mycket fullkorn. Det innebär att alla delar av säden är med, också grodd och kli, i vilken de flesta fibrer, vitaminer och mineraler sitter. Fullkornsmärkta produkter kan vara hela, krossade eller malda till mjöl, men oavsett graden av bearbetning har det fortfarande alla viktiga näringsämnen kvar som ett korn är sammansatt av. Dessutom har fullkornslogon krav på innehållet av fett, socker, salt och kostfiber i fullkornsprodukter med logotypen.


Frätande

Kemikalier som är frätande på huden och kan orsaka allvarliga ögonskador samt är korrosiva för metaller.


Glutenfri segl

Glutenfritt segel


GOTS certificering

GOTS certificering

År 2011 erkände den amerikanska regeringen GOTS som det enda ekologiska miljömärket på kläder och textilier i USA, vars etikett ger produkterna en trovärdig garanti för en miljömässig och socialt, ansvarsfull produktion genom hela leveranskedjan. GOTS (Global Organic Textile Standard) är en standard för ekologiska fibrer. Den är känd och erkänd över hela världen. Den internationella arbetsgruppen bakom GOTS består av Organic Trade Association (USA), Japan Organic Cotton Association (Japan), International Association Natural Textile Industry (Tyskland) och Soil Association (Storbritanien). GOTS innefattar oberoende certifiering genom hela leveranskedjan. GOTS kontrollerar ingredienserna från produktion och skörd av råvaror, genom bearbetning till färdig produkt och ger en trovärdig garanti för en miljömässig och socialt ansvarsfull produktion fram till slutkonsumenten.

STANDARDEN INNEFATTAR EN UPPDELNING I TVÅ PRODUKTMÄRKNINGAR:
Grad 1: ekologisk ≥ 95% certifierade ekologiska fibrer ≤ 5% icke-ekologiska naturliga eller syntetiska fibrer Grad 2: X% ekologisk ≥ 70% certifierade ekologiska fibrer ≤ 30% icke-ekologiska fibrer, men högst 10% syntetfibrer (upp till 25% för strumpor, leggings och sportkläder)
KRITERIER
Kriterierna består av krav på alla led i produktionen. Spillvattenbehandling, kvalitet på den färdiga produkten, sociala krav som grundar sig på de viktigaste normerna från den internationella arbetsorganisationens (ILO). Textilproducenter aska kunna exportera sina ekologiska tyger och kläder med en certifiering som accepteras av alla större marknader.

MILJÖKRITERIER
Under alla delar av produktionen ska ekologiska fiberprodukter separeras från konventionella fiberprodukter, de ska tydligt kunna identifieras. Alla kemiska produkter (t.ex. färgämnen, hjälpämnen och andra kemikalier) ska utvärderas och uppfylla de grundläggande kraven för toxicitet och nedbrytbarhet. Det är förbud mot vissa ingredienser som giftiga tungmetaller, formaldehyd, aromatiska lösningsmedel, funktionella nanopartiklar, genetiskt modifierade organismer (GMO) och deras enzymer. Användning av syntetiska bindemedel är begränsad, avfall och spillolja får inte innehålla tungmetaller, blekmedel ska baseras på syre (ej korblekning) Azofärgämnen som frigör cancerogena aminoföreningar är förbjudna. Ets/ tryckmetoder med hjälp av aromatiska lösningsmedel, som plastisol-tryckmetoder med hjälp av ftalater och PVC är förbjudna. Restriktioner för tillsatser (t ex PVC, nickel eller krom är inte tillåtet och polyester måste göras av fibrer från år 2014 och framåt) Alla aktörer ska ha en miljöpolicy, inklusive mål och process för att minimera avfall och utsläpp. Vätskebehandling skall ha fullständigt dokumentation över användning av kemikalier, energi, vatten och vattenrening, inklusive avyttring av slam. Avloppsvatten från alla vätskebehandlingsenheter måste behandlas i ett fungerande reningsverk. Förpackningar får inte innehålla PVC. Från 1 jan 2014 ska papp eller kartong som används i förpackningar, märkning etc. göras av returfiber eller vara certifierade enligt FSC och PEFC.

TEKNISKA OCH TOXISKA KRITERIER
Tekniska kvalitetsparametrar måste uppfyllas (beständighet mot gnidning, svett, ljus, tvätt och krympning.) Råvaror, halvfabrikat och färdiga textilprodukter samt tillbehör måste uppfylla stränga krav på restkoncentrationer.

SOCIALA MINIMUMKRITERIER
Krav på sociala kriterier är baserade på de viktigaste normerna i den Internationella arbetsorganisationen (ILO) och måste uppfyllas av alla tillverkningsled. Producenterna ska ha definierat en social politik för att se till att de sociala kriterierna kan uppfyllas.

Anställda ska fritt kunna välja sin anställning och rätten till kollektiva förhandlingar
Arbetsförhållandena ska vara säkra och hygieniska
Barnarbete är förbjudet
Fast minimilön
Bestämd arbetstid
Ingen forskelsbehandling
Endast laglig anställning
Alla former av tvång eller omänsklig behandling är förbjudet.


Grüne Punkt

Grüne Punkt


HH Simonsen garanti

HH Simonsen Garanti


Hälsofarlig

Kemikalier som orsakar kroniska skador såsom cancer, skador på ärftliga system och infertilitet. Inkluderar även kemikalier som orsakar allergi, organskador eller lungskador genom inandning.


IFOS

IFOS


KRAV miljømærkning

KRAV miljömärkning

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning av livsmedel. KRAV-märket anger att en produkt är gjord på ekologisk grund med särskilt höga krav på djurskydd, hälsa, socialt ansvar och miljöpåverkan. Produkter som är KRAV-märkta uppfyller KRAV-standard och kontrolleras minst en gång per år. KRAV är ekologiskt och detta innebär att djuren lever ett bra liv, miljövänlig uppfödning utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, lantbrukare får en bättre arbetsmiljö, maten innehåller inte konstgjorda sammansättningar eller framställs av genetiskt modifierade organismer. Jämfört med EU: s miniminormer för ekologisk produktion, EU: s ekologiska etikett eller EU eko, så är KRAV ett strängare när det gäller djurskydd. KRAV reglerar också klimat och sociala aspekter. Det gör inte EU eko. KRAV-etiketter finns på mat från hela världen. Det räcker inte med var maten kommer ifrån, det handlar också om hur den produceras. Detta synsätt kan göra skillnad för djur, miljö och människor, både när och fjärran.


Latex fri

Latex fri

Är du allergisk mot latex, så titta på detta märke. Det är din garanti för att produkten inte innehåller latex.


Leaping Bunny

Leaping Bunny / Ej testade på djur

Leaping Bunny-logotypen är den enda internationellt erkända logotyp som garanterar konsumenterna att inte djur har använts i utveckling / produktion av produkterna med logotypen från ett fastställt datum.


Lättantändlig

Brandfarliga vätskor och deras ångor, gaser, aerosoler samt brandfarliga fasta ämnen.


Melamin fra Rice

Melamin från Rice

Vardagsmagi...på bordet framför dig! Prints, enfärgade, randiga, blommiga, prickiga, skålar, tallrikar, fat och koppar... Rice och melamin har en 12 år lång kärlekshistoria.

Vi älskar materialet och alla de möjligheter det ger samtidigt som det betonar grundstenarna i vår filosofi, Fun, Funky & Functional. Fyll köksskåpen med alla dessa härliga produkter så kan du alltid duka färgstarkt och inbjudande!

The Original RICE Quality
Kvaliteten på vårt melamin är bästa tillgängliga och det är viktigt för oss.

Våra melaminprodukter är godkända av födovarustyrlesen i DK och är kontrollerade för att vara gokända för livsmedel.

Bisphenol A (BPA) och ftalater används inte i produktionen av melaminprodukter och Riceprodukterna är därför helt fria från dessa ämnen.

RICE melamin känns igen på vårt hologramklistermärke som signalerar Original RICE kvalitet. Titta efter vårt ’Original RICE Quality’ märke så du är du säker på att få den bästa kvaliteten med hem.

Ett par goda råd som du bör följa för att få mest möjliga ut av dina melaminprodukter:

Melamin ska inte användas i microvågsugnen.
Se efter sprickor och släng produkter som har spruckit.
Produkterna slits med tiden och får en matt yta, är ytan väldigt matt ska produkten kasseras.
Våra härliga tall cups (melcu-L...) passar bäst till goda smoothies, färsk juice och vatten. De är beräknade till dryck upp till 70 grader så använd dem inte till kokande vatten. 


Miljöfarliga ämnen

Kemikalier som är farliga för miljön.


Natrue Certificering

Natrue certificering

Det är möjligt att få produkter certifierade på grundval av NATRUE-kriterier för naturlig och ekologisk kosmetika oberoende av medlemskap i NATRUE eller andra institutioner. För att kunna använda NATRUE-etiketten, är det nödvändigt att åtminstone 75% av alla färdiga produkter (dvs. former av) i en given linje av kosmetiska produkter av samma märke (definierat som varumärke / märkesvara och varumärkeskommunikation) för att certifieras som naturlig eller ekologisk kosmetika. Detta krav gäller inte för kosmetiska råvaror.


NSF Standard

NSF Standard


Nøglehulsmærket

Nyckelhålsmärket

Nyckelhålet är den officiella näringsetikett som gör det lättare för dig att hitta hälsosammare mat på butikshyllorna. Vad ligger bakom nyckelhålsmärkning? Mat märkt med nyckelhål följer en eller flera krav på innehållet av fett, socker, salt eller kostfiber, därför gör Nyckelhål det enkelt att välja hälsosammare och använda den officiella kostrekommendationerna i vardagen.


Parabenefri

Parabenfri

Många känner till att de allra flesta parabener är hormonstörande och faktiskt inte är bra för mycket i termer av personlig hälsa. Men det finns fortfarande några som inte riktigt vet varför produkter utan parabener är bättre för hälsan än produkter med parabener. Därför är det viktigt att informera om vad det egentligen parabener är skadligt för. Parabener är endast en beteckning på en grupp konserveringsmedel, som var och en har olika inverkan på produkternas hållbarhet. Det är viktigt att veta när man köper parabenfritt, vilka parabener som man bör undvika och vilka som inte är skadliga. Det är inte alla parabener som är skadliga för dig personligen, men det omvända fallet är att mer än 60% av parabenerna som används, har eller kan ha en hormonstörande effekt.


PVC fri

PVC fri


Soil Association

Soil Association

Brittiskt certifieringsorgan som bildades 1946. Soil Association inledde 2002 att certifiera produkter för personlig vård och det finns nu mer än 2600 certifierade produkter som eteriska oljor, hudvård, hårprodukter och spädbarnsvård. Standarden bygger på försiktighetsprincipen, vilket innebär att om det inte finns klara bevis för att en ingrediens är säker, så ska den inte användas. Om en produkt skall certifieras som ekologisk av Soil Association, måste den innehålla minst 95% ekologiska ingredienser (vatten räknas inte in). Innehåller produkten mellan 70 och 95% ekologiska ingredienser kan den också certifieras av Soil Association, men den får inte kallas ekologisk, utan det ska endast anges andelen ekologiska ingredienser i produkten. Det gäller alltid att om det finns en ekologisk ingrediens så ska den användas. Alla andra ingredienser måste vara biologiskt nedbrytbara och säkerhetsgodkända och Soil Association har tagit fram en förteckning över vilka ingredienser de tillåter. I de produkter som är certifierade av Soil Association, finns det inga parabener, sodium laureth sulfat (tvålämne), syntetiska färger och dofter, sulfater eller antioxidanter (utom naturligt E och C-vitamin) i. Konserveringsmedel är begränsade till bensylalkohol, sorbinsyra och dess salter, bensoesyra och dess salter, vitamin E och askorbinsyra, och det är stränga krav på hur ingredienserna utvinns. Varumärket finns även i livsmedel. Soil Association har sina egna kriterier för ekologisk produktion, som i vissa avseenden är mer restriktiv än EU: s krav för ekologisk produktion. Dessutom har organisationen kriterier för fiskodling, så du kan också stöta på fisk med denna engelska märkning för ekologi.


Solvent Free

Solvent Free

Märket visar att produkten inte innehåller lösningsmedel.


Skadliga ämnen

Kemikalier som kan orsaka hud- och ögonirritation, allergisk hudreaktion, luftvägsirritation, trötthet eller yrsel.


Svanemaerket

Svanenmärket

Svanen är det nordiska miljömärket. Det fastställdes av Nordiska ministerrådet 1989. Svanen används i alla nordiska länder, dvs. Danmark, Norge, Sverige, Finland och Island. Målet med miljömärket är att minska konsumtionens totala miljöpåverkan. Därför ser miljömärkningen till produktens hela resa och de miljöproblem som uppstår under vägen - till gagn för människor, miljö och jordens resurser.


USDA Organic

USDA Organic

USDA arbetar för att hjälpa ekologiska jordbruk att växa och drivas. Oktober 2012 markerades 10-årsdagen av USDA Organic Seal och de är stolta över att det har blivit en ledande global standard. Vad är ekologiskt jordbruk? Ekologiskt jordbruk producerar produkter med metoder som bevarar miljön och undviker de flesta syntetiska material, såsom bekämpningsmedel och antibiotika. USDA ekologiska normer beskriver hur bönderna odlar grödor och föder upp boskap och vilka material de kan använda. Ekologiska bönder och livsmedelsproducenter följer en särskild standarduppsättning för att producera ekologisk mat. Standarden innefattar produkten från jord till bord, inklusive mark- och vattenkvalitet, skadedjursbekämpning, boskapspraxis och regler för tillsatser.

Ekologiska gårdar och processorer:
- Bevara naturresurser och biologisk mångfald
- Stödja djurhälsa och djurskydd
- Ge tillgång till utomhusmiljö, så att djuren kan utöva sitt naturliga beteende
- Använda endast godkända material
- Använder inte GM-ingredienser
- Ta emot årliga inspektioner på plats
- Separera ekologiska livsmedel från icke-ekologiska livsmedel


Vegan Friendly

Vegan Friendly

Visar att produkten är vegansk.


Vegan reg. trademark

Vegan reg. trademark

När du köper produkter märkta med vegansolrosen, vet du direkt att "världens ledande veganmyndighet har fastställt att denna produkt eller tjänst är fri från animaliska ingredienser och tester”.


Ø-mærket

Ø-mærket

Ekologisk produkt som är kontrollerad av danska myndigheter.


Oeko-Tex

Oeko-Tex


Fri frakt över 499 kr

med DHL

14 dagars returrätt

14 dagars retur- och ångerrätt från den dag du mottager varan

Medlemsbonus

Du får bonus på dina köp hos oss

Kundservice

Kontakta oss på tfn: 08 - 403 001 90 eller på e-post: info@med24.se

Spara ännu mer på alla dina sunda inköp!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och motta exklusiva erbjudanden, kampanjer och experttips för en sundare livsstil.