Produktmärkningar

Aloe Vera IASC


International Aloe Science Council är en organisation som består av branschens ledande odlare, tillverkare och forskare. IASC ställer höga krav på sina medlemmar och ett nära samarbete med bl.a. certifiering av råvaror samt forskning om Aloe Verans berömda egenskaper. IASC symbolen garanterar dig en riktig Aloe Vera-produkt som fungerar.


Astma-Allergi Danmark

Fokus på dig och din hälsa
Inga parfymer, sminkprodukter eller andra onödiga ingredienser, så att risken är så liten som möjligt att utveckla allergier. Alla ingredienser har noggrant riskbedömts i förhållande till allergi och hälsa. Den blå kransen handlar alltså om vad som är bäst för dig och din hälsa.


Bisphenol A (BPA)


Bisfenol A (BPA) är ett organiskt ämne som finns bland annat i produktionen av polycarbonatplast. Vi exponeras främst för ämnet via kosten eftersom BPA kan vandra in i mat från behållare av polykarbonatplast. Barn äter och dricker mer i förhållande till sin vikt än vuxna och därför lagrar de relativt mer om ett livsmedel innehåller BPA. Låga doser av BPA har också i djurstudier funnits ha effekter på nervsystemet, beteende, förändrad utveckling av prostata, urinrör och eventuellt förstadium till cancer i prostatakörtel och bröstkörtel. Så det finns ingen tvekan om att BPA har hormonstörande effekter.


CE Märkning


CE-mærket er en erklæring om, at produktet lever op til direktivernes og standardernes krav. CE-mærket er altså ikke et kvalitetsmærke. Men kravene i lovgivningen tager udgangspunkt i miljøhensyn og forbrugernes sikkerhed og sundhed. Her er det vigtigt at bemærke, at CE-mærkning ikke i alle tilfælde betyder, at produktet er blevet testet. For nogle produkter er der ikke krav om prøvning, mens der for andre produkter, fx farlige maskiner, er krav om, at de skal prøves af en uafhængig instans – en tredjepart. Et CE-mærke betyder nødvendigvis heller ikke, at produktet er produceret inden for EU/EFTA.

Cosmetique Bio

Cosmetique Bio


Cosmetique-BIO-märket garanterar att minst 95% av ingredienserna som går att få ekologiska är det. Minst 95% av ingredienserna ska vara naturliga. Syntetiska dofter är förbjudna. Naturliga parfymer är tillåtna. Cosmebio-logotypen är utvecklad av en grupp franska laboratorier, inklusive PHYT’s. Kriterierna är desamma som för Eco-cert märke. Certifiering och kontroll som utövas av Eco Cert och Qualité de France.

Cosmetique Eco

Cosmetique Eco


Cosme-bios Eco-mærket er fransk og garanterer, at min. 50% af de ingredienser, der fås økologiske, er det. Min. 5% af det færdige produkt (inkl. vand) skal være økologisk. Min. 95% af ingredienserne skal være af naturlig oprindelse. Parabener og syntetisk parfume er forbudt. Naturlig parfume er tilladt. Produkter med logoet certificeres og kontrolleres af Eco Cert og Qualite de France.

eco-cert

EcoCert märket


EcoCert-märket är ursprungligen en fransk ekologisk märkning men sedan 1991 har märket spridits internationellt. EcoCert-märket kan ses på produkter från hela världen, bland annat kosmetika, livsmedel och kläder. EcoCert-märket används både i ekologiska och naturliga produkter och fokuserar på rättvis handel och hållbarhet. Ecocert är en privat, fransk standardiseringsverksamhet som är certifierade för att inspektera och utfärda märket. Det framgår dock inte på Ecocerts hemsida vem som står bakom kriterierna.

EU økologimærkning

EU's ekologimärkning


EU:s ekologimärke innebär att livsmedelstillverkare och odlare som fått märket har följt EU:s regler för ekologisk mat. Reglerna och logotypen är till för att hjälpa EU: s ekologiska bönder med deras vård av marken för att bevara den biologiska mångfalden och höga krav på djurskydd. Det är obligatoriskt att använda EU: s logotyp för ekologiska produkter som är märkta, förpackade och framställda i EU. Cirka 2% av all mat som köps av konsumenter i EU är certifierade som ekologiska, och cirka 200 000 gårdar i EU är certifierade som ekologiska producenter. Nationella ekologiska certifieringsmärken kan också användas tillsammans med EU-logotypen.

Fairtrade

Fairtrade/Rättvisemärkt


Fairtrade är ett internationellt märkningssystem som gör att bönder och plantagearbetare i Afrika, Asien och Syd- och Centralamerika betalas ett rättvisare pris. När du köper produkter med Fairtrademärket hjälper du till att skapa en bättre framtid för både småbönder och plantagearbetare.

Fuldkorns mærket

Fullkorn


Fullkornslogotypen är logotypen som gör det enkelt att välja fullkornsprodukter. Fullkornslogotypen garanterar dig en produkt med mycket fullkorn. Det innebär att alla delar av säden är med, också grodd och kli, i vilken de flesta fibrer, vitaminer och mineraler sitter. Fullkornsmärkta produkter kan vara hela, krossade eller malda till mjöl, men oavsett graden av bearbetning har det fortfarande alla viktiga näringsämnen kvar som ett korn är sammansatt av. Dessutom har fullkornslogon krav på innehållet av fett, socker, salt och kostfiber i fullkornsprodukter med logotypen.

The leaping bunny

The leaping bunny / Ej testat på djur


Leaping Bunny-logotypen är den enda internationellt erkända logotyp som garanterar konsumenterna att inte djur har använts i utveckling / produktion av produkterna med logotypen från ett fastställt datum.

Latex fri

Latex free


Är du allergisk mot latex, så titta på detta märke. Det är din garanti för att produkten inte innehåller latex.

Natrue certificering

NaTrue certificering


Det är möjligt att få produkter certifierade på grundval av NATRUE-kriterier för naturlig och ekologisk kosmetika oberoende av medlemskap i NATRUE eller andra institutioner. För att kunna använda NATRUE-etiketten, är det nödvändigt att åtminstone 75% av alla färdiga produkter (dvs. former av) i en given linje av kosmetiska produkter av samma märke (definierat som varumärke / märkesvara och varumärkeskommunikation) för att certifieras som naturlig eller ekologisk kosmetika. Detta krav gäller inte för kosmetiska råvaror.

Nøglehulsmærket

Nyckelhålsmärket


Nyckelhålet är den officiella näringsetikett som gör det lättare för dig att hitta hälsosammare mat på butikshyllorna. Vad ligger bakom nyckelhålsmärkning? Mat märkt med nyckelhål följer en eller flera krav på innehållet av fett, socker, salt eller kostfiber, därför gör Nyckelhål det enkelt att välja hälsosammare och använda den officiella kostrekommendationerna i vardagen.

Det røde økologi mærke

Det röda ekologimärket


Det röda ekologimärket infördes 1989. Den ekogiska märkningen är en garanti för att en ekologisk produkt kontrolleras av myndigheterna, som regelbundet inspekterar jordbruk och företag som producerar, bearbetar, packar eller märker ekologiska produkter. Ekologimärket kan frivilligt användas vid märkning av livsmedel när dessa marknadsförs som ekologiska i produktnamnet. Förutsättning är att den ekologiska märkningen görs av ett företag som är föremål för myndigheternas ekologikontroll.

PVC fri

PVC fri


PVC kan innehålla ämnen som förorenar miljö och hälsa. PVC (polyvinylklorid) består av kol, väte och klor. Plasttypen är slittålig, lätt att arbeta med och billig. Hård plast kan lätt göras mjuk och färgas. PVC används därför i många olika produkter. Mjuka plastleksaker kan vara gjorda av PVC uppmjukad med ftalater. Laboratorietester med försöksdjur har visat att vissa ftalater kan påverka försöksdjurs fertilitet och orsaka njurskador, cancer och immunförsvar. Man misstänker att även människor påverkas på samma sätt. Därför förbjuds användningen av ftalater i leksaker för barn under tre år. Det är svårt att undvika att mindre barn leker med leksaker avsedda för äldre barn, var därför uppmärksam när du väljer leksaker för äldre barn. Håll utkik efter denna markering för att undvika PVC / ftalater.

Soil Assosiation

Soil Assosiation


Brittiskt certifieringsorgan som bildades 1946. Soil Association inledde 2002 att certifiera produkter för personlig vård och det finns nu mer än 2600 certifierade produkter som eteriska oljor, hudvård, hårprodukter och spädbarnsvård. Standarden bygger på försiktighetsprincipen, vilket innebär att om det inte finns klara bevis för att  en ingrediens är säker, så ska den inte användas. Om en produkt skall certifieras som ekologisk av Soil Association, måste den innehålla minst 95% ekologiska ingredienser (vatten räknas inte in). Innehåller produkten mellan 70 och 95% ekologiska ingredienser kan den också certifieras av Soil Association, men den får inte kallas ekologisk, utan det ska endast anges andelen ekologiska ingredienser i produkten. Det gäller alltid att om det finns en ekologisk ingrediens så ska den användas. Alla andra ingredienser måste vara biologiskt nedbrytbara och säkerhetsgodkända och Soil Association har tagit fram en förteckning över vilka ingredienser de tillåter. I de produkter som är certifierade av Soil Association, finns det inga parabener, sodium laureth sulfat (tvålämne), syntetiska färger och dofter, sulfater eller antioxidanter (utom naturligt E och C-vitamin) i. Konserveringsmedel är begränsade till bensylalkohol, sorbinsyra och dess salter, bensoesyra och dess salter, vitamin E och askorbinsyra, och det är stränga krav på hur ingredienserna utvinns. Varumärket finns även i livsmedel. Soil Association har sina egna kriterier för ekologisk produktion, som i vissa avseenden är mer restriktiv än EU: s krav för ekologisk produktion. Dessutom har organisationen kriterier för fiskodling, så du kan också stöta på fisk med denna engelska märkning för ekologi.

Svanemærket

Svanemärket


Svanen är det nordiska miljömärket. Det fastställdes av Nordiska ministerrådet 1989. Svanen används i alla nordiska länder, dvs. Danmark, Norge, Sverige, Finland och Island. Målet med miljömärket är att minska konsumtionens totala miljöpåverkan. Därför ser miljömärkningen till produktens hela resa och de miljöproblem som uppstår under vägen - till gagn för människor, miljö och jordens resurser.

USDA Organic

USDA Organic


USDA arbetar för att hjälpa ekologiska jordbruk att växa och drivas. Oktober 2012 markerades 10-årsdagen av USDA Organic Seal och de är stolta över att det har blivit en ledande global standard. Vad är ekologiskt jordbruk? Ekologiskt jordbruk producerar produkter med metoder som bevarar miljön och undviker de flesta syntetiska material, såsom bekämpningsmedel och antibiotika. USDA ekologiska normer beskriver hur bönderna odlar grödor och föder upp boskap och vilka material de kan använda. Ekologiska bönder och livsmedelsproducenter följer en särskild standarduppsättning för att producera ekologisk mat. Standarden innefattar produkten från jord till bord, inklusive mark- och vattenkvalitet, skadedjursbekämpning, boskapspraxis och regler för tillsatser.

Ekologiska gårdar och processorer:
 • Bevara naturresurser och biologisk mångfald
 • Stödja djurhälsa och djurskydd
 • Ge tillgång till utomhusmiljö, så att djuren kan utöva sitt naturliga beteende
 • Använda endast godkända material
 • Använder inte GM-ingredienser
 • Ta emot årliga inspektioner på plats
 • Separera ekologiska livsmedel från icke-ekologiska livsmedel

Debio øko

Debio eco


Debio kontrollerar och godkänner ekologisk produktion i Norge. Det är en garant för de produkter som försetts med märket har producerats på ett ekologiskt sätt. Alla ekologiska livsmedel som produceras i Norge har godkännande från Debio. Detta godkännande är en förutsättning för att kunna säga att en produkt är ekologisk och för att använda den ekologiska märkningen i marknadsföringen. Begreppet ekologisk är skyddat och alla som producerar ekologiska livsmedel måste uppfylla reglerna för offentlig upphandling som finns på detta område (ekologiföreskrifter). Idag är de flesta av Debios verksamheter fokuserade runt övervakning av ekologisk produktion.

KRAV

Krav

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning av livsmedel. KRAV-märket anger att en produkt är gjord på ekologisk grund med särskilt höga krav på djurskydd, hälsa, socialt ansvar och miljöpåverkan. Produkter som är KRAV-märkta uppfyller KRAV-standard och kontrolleras minst en gång per år. KRAV är ekologiskt och detta innebär att djuren lever ett bra liv, miljövänlig uppfödning utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, lantbrukare får en bättre arbetsmiljö, maten innehåller inte konstgjorda sammansättningar eller framställs av genetiskt modifierade organismer. Jämfört med EU: s miniminormer för ekologisk produktion, EU: s ekologiska etikett eller EU eko, så  är KRAV ett strängare när det gäller djurskydd. KRAV reglerar också klimat och sociala aspekter. Det gör inte EU eko. KRAV-etiketter finns på mat från hela världen. Det räcker inte med var maten kommer ifrån, det handlar också om hur den produceras. Detta synsätt kan göra skillnad för djur, miljö och människor, både när och fjärran.
Egnet til veganere

Lämplig för veganer

Håll utkik efter denna etikett om du vill ha veganprodukter.


Vegan reg. trademark


När du köper produkter märkta med vegansolrosen, vet du direkt att "världens ledande veganmyndighet har fastställt att denna produkt eller tjänst är fri från animaliska ingredienser och tester”.

Parabene fri

Parabenfri


Många känner till att de allra flesta parabener är hormonstörande och faktiskt inte är bra för mycket i termer av personlig hälsa. Men det finns fortfarande några som inte riktigt vet varför produkter utan parabener är bättre för hälsan än produkter med parabener. Därför är det viktigt att informera om vad det egentligen parabener är skadligt för. Parabener är endast en beteckning på en grupp konserveringsmedel, som var och en har olika  inverkan på produkternas hållbarhet. Det är viktigt att veta när man köper parabenfritt, vilka parabener som man bör undvika och vilka som inte är skadliga. Det är inte alla parabener som är skadliga för dig personligen, men det omvända fallet är att mer än 60% av parabenerna som används, har eller kan ha en hormonstörande effekt.

Biodegradable

Biologisk nedbrydelig


Etiketten anger att förpackningen är biologiskt nedbrytbar och miljövänlig.

Solven free

 Solvent free

Etiketten visar att produkten är fri från lösningsmedel


Toxic free

Toxic free


Mærket viser at produktet er giftfri. 

BCS

BCS ÖKO-GARANTIE

BCS EKO-GARANTI GMBH licensierades som ett privat kontrollorgan den 11 maj 1992 vilken implementerade EU-förordningen med avseende på ekologisk produktion. Målet är att stödja seriöst ekologiskt jordbruk. Kontroll och certifiering är nödvändigt för att skydda seriösa producenter, konsekventa företagare och tillitsfulla konsumenter.


Allergy Certified

Allergy Certified

En värld - ett varumärke
Kontaktallergi ökar i hela världen.
Allergy Certified är en internationell allergietikett som certifierar kosmetiska produkter över hela världen. Allergy Certifieds motto: En värld - en etikett. Kriterierna som utarbetats av en toxikolog, kontrollerar alla innehållsämnen och koncentrationer i varje produkt och ser till att den är så mild och skonsam mot huden som möjligt.
Läs mer på www.allergycertified.com (engelska)Äkta vara

Äkta vara är precis som namnet säger- en garanti för att man får äkta varor när man handlar. Alla produkter vi köper har numera innehållsförteckning men den innehåller ofta begrepp som e-nummer och diverse olika ämnen som försöker likna den ursprungliga produkten. Den ideella konsumentföreningen Äkta vara tröttnade på detta och skapade Ä-märket som står för äkta vara. Vad innebär Äkta vara? Syftet är att underlätta för både producent och konsument att få livsmedel utan tillsatser och med traditionellt innehåll. Användningen startade 2009 och omfattar fler och fler produkter. Kung Markatta är bara ett exempel.

Vad krävs för att få använda Ä-märket? Märket får inte användas för oförädlade produkter som frukt, grönsaker och kött. Produkter med vilseledande information (skinka som är pressad) och grundprodukten måste motsvara en viss del av innehållet (bär i sylt, kött i korv osv.) Däremot får ingredienser förekomma som traditionellt förknippas med produkten (grädde, ägg, socker i glass t.ex.).

Innehåll som inte godtas är samtliga tillsatser på E-nummerlistan, undantaget fruktpektin och bakpulver. Ej heller aromämnen utom extrakt, industriella ingredienser som traditionellt inte ingår i livsmedlet (jästextrakt, bambufibrer och glukos-fruktossirap) samt vitaminer och andra tillsatta näringsämnen.

Du kan läsa mer på www.aktavara.org

Melamin

Melamin från Rice

Vardagsmagi...på bordet framför dig! Prints, enfärgade, randiga, blommiga, prickiga, skålar, tallrikar, fat och koppar... Rice och melamin har en 12 år lång kärlekshistoria.

Vi älskar materialet och alla de möjligheter det ger samtidigt som det betonar grundstenarna i vår filosofi, Fun, Funky & Functional. Fyll köksskåpen med alla dessa härliga produkter så kan du alltid duka färgstarkt och inbjudande!

The Original RICE Quality

Kvaliteten på vårt melamin är bästa tillgängliga och det är viktigt för oss.

Våra melaminprodukter är godkända av födovarustyrlesen i DK och är kontrollerade för att vara gokända för livsmedel.

Bisphenol A (BPA) och ftalater används inte i produktionen av melaminprodukter och Riceprodukterna är därför helt fria från dessa ämnen.

RICE melamin känns igen på vårt hologramklistermärke som signalerar Original RICE kvalitet. Titta efter vårt ’Original RICE Quality’ märke så du är du säker på att få den bästa kvaliteten med hem.

Ett par goda råd som du bör följa för att få mest möjliga ut av dina melaminprodukter:

 • Melamin ska inte användas i microvågsugnen.
 • Se efter sprickor och släng produkter som har spruckit.
 • Produkterna slits med tiden och får en matt yta, är ytan väldigt matt ska produkten kasseras.  
 • Våra härliga tall cups (melcu-L...) passar bäst till goda smoothies, färsk juice och vatten. De är beräknade till dryck upp till 70 grader så använd dem inte till kokande vatten. 


AGR seal

Ergobaby får toppbetyg för sin kampanj ”En friskare rygg”. Därför har Ergobaby nu fått det eftertraktade AGR-sigillet, som är en stämpel som garanterar Ergobabys bärsele som en godkänd och bra produkt för ryggen. AGR-panelen består av en rad experter som är medlemmar i den tyska Back Training Facilities (BdR) och Healthier Backs – Live Well vilka godkänner Ergobabys produkter som ergonomiska kvalitetsprodukter.

De har fastslagit att ergonomiska bärselar från Ergobaby Original Organic, Performance, 360 och 360 Cool Air främjar en sund utveckling hos barnet, samtidigt som de ger föräldrarna maximal komfort. En utmärkelse som denna understryker än en gång vikten av ergonomi i bärselar, med fokus på bästa möjliga utveckling av ryggrad och höfter hos barn samt att även föräldrar ska ha maximal komfort.

De strikta kriterierna för AGR’s kvalitetsstämpel bedöms av oberoende medicinska och terapeutiska experter inom olika områden. Panelen utgörs av experter som är medlemmar i det tyska förbundet Back Training Facilities (BdR) och föreningen "Healthier Backs – Live Well. Utöver den senaste utmärkelsen har Ergobaby sedan tidigare fått högt betyg inom ergonomi, eftersom varumärket rekommenderas av barnmorskor och Ergobabys bärselar förra året utsågs som ”höft-vänliga" av det Internationella höftledsdysplasi- institutet. Panelen utgörs av experter som är medlemmar i det tyska förbundet Back Training Facilities (BdR) och föreningen "Healthier Backs – Live Well. Utöver den senaste utmärkelsen har Ergobaby sedan tidigare fått högt betyg inom ergonomi, eftersom varumärket rekommenderas av barnmorskor och Ergobabys bärselar förra året utsågs som ”höft-vänliga" av det Internationella höftledsdysplasi- institutet.

I Danmark är Ergobaby det enda varumärket som fått detta godkännande. GOTS certificering

År 2011 erkände den amerikanska regeringen GOTS som det enda ekologiska miljömärket på kläder och textilier i USA, vars etikett ger produkterna en trovärdig garanti för en miljömässig och socialt, ansvarsfull produktion genom hela leveranskedjan. GOTS (Global Organic Textile Standard) är en standard för ekologiska fibrer. Den är känd och erkänd över hela världen. Den internationella arbetsgruppen bakom GOTS består av Organic Trade Association (USA), Japan Organic Cotton Association (Japan), International Association Natural Textile Industry (Tyskland) och Soil Association (Storbritanien). GOTS innefattar oberoende certifiering genom hela leveranskedjan. GOTS kontrollerar ingredienserna från produktion och skörd av råvaror, genom bearbetning till färdig produkt och ger en trovärdig garanti för en miljömässig och socialt ansvarsfull produktion fram till slutkonsumenten.

STANDARDEN INNEFATTAR EN UPPDELNING I TVÅ PRODUKTMÄRKNINGAR:
Grad 1: ekologisk ≥ 95% certifierade ekologiska fibrer ≤ 5% icke-ekologiska naturliga eller syntetiska fibrer Grad 2: X% ekologisk ≥ 70% certifierade ekologiska fibrer ≤ 30% icke-ekologiska fibrer, men högst 10% syntetfibrer (upp till 25% för strumpor, leggings och sportkläder)
KRITERIER
Kriterierna består av krav på alla led i produktionen. Spillvattenbehandling, kvalitet på den färdiga produkten, sociala krav som grundar sig på de viktigaste normerna från den internationella arbetsorganisationens (ILO). Textilproducenter aska kunna exportera sina ekologiska tyger och kläder med en certifiering som accepteras av alla större marknader.

MILJÖKRITERIER
Under alla delar av produktionen ska ekologiska fiberprodukter separeras från konventionella fiberprodukter, de ska tydligt kunna identifieras. Alla kemiska produkter (t.ex. färgämnen, hjälpämnen och andra kemikalier) ska utvärderas och uppfylla de grundläggande kraven för toxicitet och nedbrytbarhet. Det är förbud mot vissa ingredienser som giftiga tungmetaller, formaldehyd, aromatiska lösningsmedel, funktionella nanopartiklar, genetiskt modifierade organismer (GMO) och deras enzymer. Användning av syntetiska bindemedel är begränsad, avfall och spillolja får inte innehålla tungmetaller, blekmedel ska baseras på syre (ej korblekning) Azofärgämnen som frigör cancerogena aminoföreningar är förbjudna. Ets/ tryckmetoder med hjälp av aromatiska lösningsmedel, som plastisol-tryckmetoder med hjälp av ftalater och PVC är förbjudna. Restriktioner för tillsatser (t ex PVC, nickel eller krom är inte tillåtet och polyester måste göras av fibrer från år 2014 och framåt) Alla aktörer ska ha en miljöpolicy, inklusive mål och process för att minimera avfall och utsläpp. Vätskebehandling skall ha fullständigt dokumentation över användning av kemikalier, energi, vatten och vattenrening, inklusive avyttring av slam. Avloppsvatten från alla vätskebehandlingsenheter måste behandlas i ett fungerande reningsverk. Förpackningar får inte innehålla PVC. Från 1 jan 2014 ska papp eller kartong som används i förpackningar, märkning etc. göras av returfiber eller vara certifierade enligt FSC och PEFC.

TEKNISKA OCH TOXISKA KRITERIER
Tekniska kvalitetsparametrar måste uppfyllas (beständighet mot gnidning, svett, ljus, tvätt och krympning.) Råvaror, halvfabrikat och färdiga textilprodukter samt tillbehör måste uppfylla stränga krav på restkoncentrationer.

SOCIALA MINIMUMKRITERIER
Krav på sociala kriterier är baserade på de viktigaste normerna i den Internationella arbetsorganisationen (ILO) och måste uppfyllas av alla tillverkningsled. Producenterna ska ha definierat en social politik för att se till att de sociala kriterierna kan uppfyllas.

 • Anställda ska fritt kunna välja sin anställning och rätten till kollektiva förhandlingar 
 • Arbetsförhållandena ska vara säkra och hygieniska 
 • Barnarbete är förbjudet 
 • Fast minimilön
 • Bestämd arbetstid 
 • Ingen forskelsbehandling 
 • Endast laglig anställning 
 • Alla former av tvång eller omänsklig behandling är förbjudet/span>

Fri frakt över 499 kr

med DHL

14 dagars returrätt

14 dagars retur- och ångerrätt från den dag du mottager varan

Medlemsbonus

Du får bonus på dina köp hos oss

Kundservice

Kontakta oss på tfn: 08 - 403 001 90 eller på e-post: info@med24.se

Spara ännu mer på alla dina sunda inköp!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och motta exklusiva erbjudanden, kampanjer och experttips för en sundare livsstil.