Graviditet och rökning

Graviditet och rökning   

Rökningens konsekvenser för hälsan  

Graviditet och rökning  
Enligt Medicinska födelseregistret, har andelen icke-rökare, ökat bland gravida. Detta är en positiv utveckling, men det är oroande att gravida kvinnor fortfarande röker. Det finns stora regionala skillnader när det gäller tobaksbruk bland gravida. Det finns kommuner där andelen är 0 procent för rökning men då är det istället höga andelar snusning. Snuset kan på samma sätt som rökning påverka fostret. Den positiva utvecklingen bland gravida kan bero på att Sverige tidigt började med ett förebyggande arbete med att få befolkningen i stort att sluta röka och ge råd och stöd samt tobaksavvänjning till rökande gravida och dess partner på mödrahälsovården. Upplysning om att inte röka i barns närhet eller inomhus var en annan viktig åtgärd. 

Rökningens konsekvenser för tillväxt och vikt  
När du röker, tar kolmonoxiden plats för det viktiga syret och barnet får inte optimala tillväxtförhållanden. Rökning innebär därför att barnets födelsevikt blir lägre än om mamman inte röker. Barn till rökare väger i genomsnitt 250 gram mindre än barn till icke-rökare. Rökare får dubbelt så ofta barn under 2500 gram jämfört med icke-rökare. 
Allt hos barnet blir mindre om du röker, även organ som hjärna, lungor, njurar, etc. Med större organ får också barnet större motståndskraft. 

Rökningens effekter på amning  
Barnet ammas längre och får sin näring bättre om mamman inte röker. Det är svårare att få igång amningen för rökare än för icke-rökare och icke-rökare ammar längre än rökare. Även om kvinnan röker uppväger fördelarna med bröstmjölk emellertid nackdelarna med rökning. Men det är viktigt att så långt som möjligt minska riskerna för barnet.
 
Rökning påverkar spädbarnsdödligheten  
Det finns en större risk för plötslig spädbarnsdöd om mamman röker under graviditeten.  

Konsekvenser för barnet efter födseln om modern röker  
Barn till mödrar som rökt under graviditeten får fler luftvägsinfektioner och löper större risk att utveckla astma och allergier. Detsamma gäller för barn som efter födseln utsätts för passiv rökning. Barn som utsätts för passiv rökning är också oftare sjuka än andra barn. Risken för plötslig spädbarnsdöd är också större om mamman har rökt under graviditeten och om barnet efter födseln utsatts för passiv rökning.  

Fördelar för mamman genom att inte röka under graviditeten   
Mindre risk för missfall  Mindre risk för framförliggande moderkaka   Mindre risk för moderkaksavlossning  Mindre risk för, för tidig födsel  Mindre risk för fosterdöd   Om du är rädd för att gå upp i vikt genom att sluta röka, är amningen ett bra tillfälle att sluta röka på utan att gå upp i vikt, eftersom amning är en mycket energikrävande process.
 
Kan gravida kvinnor använda nikotinprodukter?  
Nikotinplåster och nikotintuggummi rekommenderas normalt inte för gravida kvinnor. Men om du misslyckas med att sluta röka, kan du prata med mödrahälsovården om du kan använda nikotinpreparat.  

Rökningens effekter på fertiliteten  
Kvinnor som röker har en minskad sannolikhet för att bli gravida. 
Rökning under graviditeten minskar också barnets framtida sannolikhet för att uppnå graviditet, när de vuxet upp - oavsett om det är en pojke eller flicka. 
Rökare har också en mindre chans att nå ett positivt resultat med fertilitetshöjande behandling än icke-rökare, men rökavvänjning förbättrar chansen. Rökning är förklaringen till omkring 1/6 av de årliga fallen av infertilitet i Danmark.  

Källa: Medicinska födelseregistret Sverige, socialstyrelsen Danmark 2006,

Fri frakt över 499 kr

med DHL

14 dagars returrätt

14 dagars retur- och ångerrätt från den dag du mottager varan

Medlemsbonus

Du får bonus på dina köp hos oss

Kundservice

Kontakta oss på tfn: 08 - 403 001 90 eller på e-post: info@med24.se

Spara ännu mer på alla dina sunda inköp!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och motta exklusiva erbjudanden, kampanjer och experttips för en sundare livsstil.